A fost adpoptată Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism.

30 martie 2022 va rămâne în istoria turismului în România ca o zi a victoriei, prin adoptarea de către Guvernului României a Hotărârii nr.441/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism, publicată în Monitorul Oficial nr. 319 din 31 martie 2022, la finalul a 25 de ani de luptă a organizațiilor bicicliștilor pentru înlăturarea barierei legislative care a blocat până acum valorificarea imensului potențial al țării noastre în acest domeniu.

Acum se vor putea și la noi marca trasee pentru turismul velo, cum există demult în majoritatea țărilor europene, se bune baza Centrului Național de Coordonare Velo (CNCV), bazei naționale de date de profil și Rețelei naționale de trasee cicloturistice din România ROVELO, se clarifică aspectele de bază pentru clasificarea și structurarea traseelor marcate pentru cicloturism și se crează premisele pentru adoptarea metodologiei de concepție, marcare și omologare a traseelor cicloturistice și integrarea Rețelei ROVELO în rețeaua paneuropeană EuroVelo.

Mulțumim colegilor din organizațiile de bicicliști, membre sau nu ale Federaței Bicicliștilor din România (FBR), care s-au implicat în ultimii 25 de ani prin mii de ore de voluntariat în eforturile de convingere a autorităților să accepte și aprobe legislația propusă de noi privind traseele cicloturistice, precum și Federației Europene a Biciliștilor (ECF) și organizațiilor naționale de bicicliști din diverse țări europene care ne-au susținut moral și cu informații.

Mulțumim printre altele și actualului Minister al Antreprenoriatului și Turismului, care încă din 1999 a acceptat să sprijine demersul și a promovat de numeroase ori în ultimele două decenii pe circuitul de avizare interministerială proiectul de hotărâre redactat de noi, ajutat în 2016 și de Cancelaria Primului Ministru, încercând să depășească opoziția altor ministere.

Mulțumim în mod special și Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, care în 2021 a inclus în PNRR adoptarea acestui HG și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care recent s-a implicat ca și coinițiator al proiectului de hotărâre de guvern, și-a asumat rolul de viitor Centru Național de Coordonare Velo și a avut un merit important în convingerea ministerelor avizatoare, astfel că normele au putut fi în sfârșit adoptate. Mulțumim și autorităților locale și organizațiilor acestora pentru recentul sprijin.

Triumful acesta este unul de etapă, pentru că nu este un final, ci un început. Urmează elaborarea de norme de aplicare ce vor trebuie aprobate prin ordine ministeriale până la finalul lunii septembrie 2022, o necesară modificare și completare a normelor adoptate prin actuala hotărâre de guvern pentru a reduce deficiențele din în cuprinsul lor, operaționalizarea CNCV, găsirea unui cadru de participare a societății civile la dezvoltarea Rețelei ROVELO, adoparea unor modificări și completări ale cadrului normativ cu rang de lege și a mult-amânatului normativ de proiectare a infrastructurii velo în domeniul și începerea aplicării practice a normelor, profitând de faptul că sunt disponibile pentru trasee ciclotruistice finanțări importante prin PNRR și alte programe, fapt la care FBR a avut un aport important.

31 martie 2022

av. Radu Mititean

președinte – Federația Bicicliștilor din România (FBR)

director executiv – Clubul de Cicloturism Napoca (CCN)